IP-Telefoni

Vi arbetar med Cisco Unified Comunications lösningar när det gäller implementation av ip-telefonilösningar.

I konvergerade nätverk där lokalkontor är utspridda över olika orter eller spridda i flera länder finns mycket att vinna både ekonomiskt och  samarbetsmässigt.

Cisco IP-telefoni lösningar ger er inte bara möjlighet att prata på ett kostnadseffektivt sätt utan även möjlighten till en naturlig interaktion mellan medarbetare via videosamtal. Detta förstärker samvaron, speciellt i fall där kontor är utplacerade på flera olika orter.

Ciscos lösningar för IP-Telefoni extremt drifsäkra, erbjuder alltid ljud och bildkvalitet i absoluta världsklass. Detta genom lång erfarenhet och utveckling av telefonilösningar över internet vilket ställer speciella krav på både hårdvara och mjukvara i lösningen.